Odbrana doktorske disertacije (Ana Đurić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat Ana Đurić, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

„Efekat disulfirama na mehanizme reproduktivne subakutne toksičnosti etanola i/ili kadmijuma kod mužjaka pacova“

Javna odbrana je zakazana za četvrtak 28.09.2017. godine u 15 časova u amfiteatru br. 3, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1.       Prof.dr Mirjana Đukić, redovni profesor, mentor, predsednik komisije, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2.       Dr sc. Ivana Stevanović, viši naučni saradnik, mentor, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd
  3.       Doc.dr Marijana Ćurčić, docent, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  4.       Prof.dr Marina Nikolić Đurović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet
  5.       Dr sc Miloš Petković, docent, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet