Odbrana doktorske disertacije (Valentina Radulović)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije dipl. farmaceuta Valentine Radulović, pod naslovom:

„Elektrohemijsko proučavanje vareniklina i brimonidina, i razvoj elektroanalitičkih metoda za njihovo određivanje u različitim matriksima“

Javna odbrana je zakazana za sredu, 27.09.2017. godine, u 12.00 časova u Amfiteatru br. 2 Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Danica Agbaba, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet 
  2. Prof. dr Mara Aleksić, redovni profesor, predsednik Komisije, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Prof. dr Dragan Manojlović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Hemijski fakultet
  4. Prof. dr Miloš Jovanović, redovni profesor u penziji, Univerzitet u Beogradu-Medicinski fakultet