Odbrana doktorske disertacije (Jelena Savić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat Jelena Savić, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

„Dizajniranje, sinteza, fizičko-hemijske i biološke karakteristike derivata ß-hidoksi-ß-arilalkanskih kiselina“

Javna odbrana je zakazana za petak 15.09.2017. godine u 11 časova u amfiteatru br. 2,

na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  • Prof.dr Jasmina Brborić, vanredni profesor, mentor, predsednik komisije, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  • Prof.dr Sanda Dilber, docent, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  • Prof.dr Sote Vladimirov, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  • Prof.dr Marina Milenković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  • Prof.dr Silva Dobrić, redovni profesor, Univerzitet odbrane u Beogradu – Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije