Odbrana doktorske disertacije (Aida Begić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će dipl. farmaceut Aida Begić  javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Interferencija tiolnih grupa metabolita disulfirama sa glutationskim odgovorom na oksidativni stres indukovan kadmijumom i /ili alkoholom u jetri pacova“

Javna odbrana je zakazana za četvrtak, 15.06.2017. godine u 13.30 časova u Svečanoj sali Univerziteta u Beogradu-Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Mirjana Đukić, redovni profesor, mentor, predsednik Komisije, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet 
  2. Prof. dr Milica Ninković, vanredni profesor, mentor, Univerzitet odbrane – Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd
  3. Prof. dr Dragana Vujanović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  4. Doc. dr Danijela Đukić-Ćosić, docent, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  5. Doc. dr Milena Simić, docent, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet