Odbrana doktorske disertacije (Danica Michaličkova)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će magistar farmacije Michaličkova Danica  javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Uticaj suplementacije sojem Lactobacillus helveticus L10 na markere imunološkog i oksidativnog statusa vrhunskih sportista“

Javna odbrana je zakazana za sredu, 14.06.2017. godine u 13.00 časova u Amfiteatru br. 4 Univerziteta u Beogradu-Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof. dr Brižita Đorđević, redovni profesor, mentor, predsednik Komisije, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet 
  2. Dr Rajna Minić, viši naučni saradnik, Institut za virusologiju, vakcine i serume, Torlak
  3. Prof. dr Jelena Kotur-Stevuljević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  4. Dr Nataša Golić, naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu – Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo
  5. Doc. dr Bojana Vidović, docent, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet