Odbrana doktorske disertacije (Shenger Musbah Salem Mohamed)

Obaveštavamo Vas da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidata Shenger Musbah Salem Mohamed, pod naslovom:

„ Kvantitativni odnosi strukture i retencionih osobina odabranih liganada alfa adrenergičkih i imidazoliznskih receptora u tankoslojnoj hromatografiji“

„Quantitative structure retention relationships of selected alpha adrenergic and imidazoline receptors ligands in thin layer chromatography“

Javna odbrana je zakazana za  četvrtak 13.04.2017. godine u 14 časova u Svečanoj sali, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1.       Prof.dr Danica Agbaba, redovni profesor, mentor, predsednik komisije, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2.       Doc.dr Slavica Oljačić, docent, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3.       Doc.dr Katarina Nikolić, docent, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  4.       Prof.dr Živoslav Tešić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet