Apoteka prof.dr Mirjana Stupar

Apoteka Beograd otvorila je novu zdravstvenu ustanovu na Kanarevom brdu, koja je dobila ime po prof. dr Mirjani Stupar. Profesorka Stupar je bila dekan Farmaceutskog fakulteta i šef Instituta/Katedre za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju. Prof. dr Mirjana Stupar dala je ogroman doprinos afirmaciji farmaceutske struke i unapređenju uslova za nastavu i naučnoistraživački rad na Fakultetu. Sa velikom predanošću i entuzijazmom angažovala se u aktivnostima nabavke značajne opreme i neophodne stručne literature i uspostavljanja saradnje sa raznim institucijama i laboratorijama u zemlji i inostranstvu. Zalagala se za održavanje stalnih i neposrednih kontakata sa kolegama iz struke u cilju zajedničkog unapređenja stručnog rada u oblasti farmacije.