Odbrana doktorske disertacije (dipl.farm. Jelena Janićijević)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl.farm. Jelena Janićijević, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

„Karakterizacija prirodnih i modifikovanih dijatomita kao potencijalnih funkcionalnih materijala/ekscipijenasa za farmaceutsku primenu“

Javna odbrana je zakazana za četvrtak 16.03.2017. godine u 14,30 časova u amfiteatru 3,

na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof.dr Jela Milić, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Doc.dr Danina Krajišnik, docent, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Dr Aleksandra Daković, naučni savetnik, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd
  4. Prof.dr Radica Stepanović-Petrović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  5. Doc.dr Bojan Čalija, docent, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet