Pristupno predavanje na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Organska hemija

Farmaceutski fakultet, Univerziteta u Beogradu obaveštava zainteresovane da će, u utorak 28. 02. 2017. godine u terminu 1115 - 1200, dr Gordana Tasić održati pristupno predavanje pod nazivom:

„ Mehanizam aldolnih reakcija i primena u formiranju C-C veze ”

Dr. Gordana Tasić je kandidat koji se javio na konkurs za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Organska hemija, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 710 od 25.01.2017. godine.

Tema predavanja izabrana je, u skladu sa tematskim jedinicama gradiva Organske hemije 1, a od strane komisije u sastavu:

dr sc. Zorana-Tokić Vujošević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet,

dr sc. Veselin Maslak, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet,

dr sc. Milena Simić, docent, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet,

dr sc. Miloš Petković, docent, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet,

Predavanje će se održati u računarskoj sali Farmaceutskog fakulteta A5, sa početkom u 1115.