Pristupno predavanje na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Analitička hemija

Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Analitička hemija, objavljenog u listu Poslovi broj 709, pristupno predavanje organizovati u četvrtak 23.2.2017. godine, u amfiteatru A2, po sledećem rasporedu:

9:00 - 9:45 kandidat Dr sc. Svetlana Đogo Mračević

10:00 - 10:45 kandidat Dr sc. Dejan Šegan

Naslov predavanja: „Hromatografija u kvalitativnoj analizi neorganskih jona“ 

Napomena: Redosled predavača je definisan u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu.