Pristupno predavanje na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Farmakokinetika i klinička farmacija

Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Farmakokinetika i klinička farmacija, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 698 od 02.11.2016. godine, održati pristupno predavanje kandidatata dr Marije Jovanović, pod temom „Teorijski aspekti i primena populacione farmakokinetičke analize“, pred komisijom u sastavu: dr sc. Branislava Miljković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, dr sc. Sandra Vezmar Kovačević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, dr sc. Milica Prostran, redovni profesor u penziji, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet u ponedeljak 23.1.2017. godine, u 12:15 časova, u amfiteatru A3.