Pristupno predavanje na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Mikrobiologija sa imunologijom i imunohemijom

Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Mikrobiologija sa imunologijom i imunohemijom, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 698. od 02.11.2016. godine, održati pristupno predavanje kandidatata drIvana Jančića, pod temom „Glavni kompleks tkivne podudarnosti“, pred komisijom u sastavu: dr sc. Nevena Arsenović Ranin, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, dr sc. Zorica Stojić-Vukanić redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, dr sc. Mirjana Šefik-Bukilica, docent, Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet, u petak 20.1.2017. godine, u 10:00 časova, u biblioteci Katedre za mikrobiologiju i imunologiju Farmaceutskog fakulteta.