Pristupno predavanje na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Fizička hemija

Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Fizička hemija, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 704 od 14.12.2016. godine, pred Komisijom za pisanje izveštaja održati pristupno predavanje kandidatata dr sci. fiz. hem. Leposave Pavun. Tema predavanja je Molekulska emisiona spektrometrija a biće održano u utorak, 17. januara 2017. godine u amfiteatru A2 s početkom u 14.15 h.