Pristupno predavanje na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Medicinska biohemija

Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Medicinska biohemija, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 698 od 02.11.2016. godine, održati pristupno predavanje kandidatata dr Mirona Sopića, pod temom „Ciklus limunske kiseline i oksidativna fosforilacija“, pred komisijom u sastavu: dr sc. Vesna Spasojević-Kalimanovska, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, dr sc. Nataša Bogavac-Stanojević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, dr sc. Zorana Jelić-Ivanović, redovni profesor u penziji, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet. u četvrtak 19.1.2017. godine, u 13:00 časova, u računarskoj sali Farmaceutskog fakulteta.