Pristupno predavanje na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Patofiziologija

Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Patofiziologija, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 695 od 12.10.2016. godine, pred Komisijom za pisanje izveštaja održati pristupno predavanje kandidatata dr sc. Mirjane Nacka-Aleksić. Tema predavanja je Etiopatogeneza hipovolemijskog šoka a biće održano u sredu, 18. januara 2017. godine u amfiteatru A3 s početkom u 9 h.