Dani podrške brucošima

Univerzitet u Beogradu – Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata i Centar za studente sa hendikepom organizuju „Dane podrške brucošima“ u periodu od 9. do 21. novembra 2016. godine. Cilj programa je podrška studentima prve godine u snalaženju na fakultetu, sa novim obavezama, u novoj ulozi, u novom gradu.

Više informacija pogledajte na zvaničnoj prezentaciji centra: http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/node/672