Odbrana doktorske disertacije (dipl.farm. Jelena Milosavljević)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl.farm. Jelena Milosavljević, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

„Analiza uticaja socio-demografskih karakteristika i stavova na praksu ginekologa i farmaceuta u vezi sa metodama planiranja porodice u Srbiji“

Javna odbrana je zakazana za petak 28.10.2016. godine u 14,00 časova u svečanoj sali,

na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1.       Prof.dr Dušanka Krajnović, vanredni profesor, predsednik komisije, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2.       Prof.dr Ana Mitrović-Jovanović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Medicinski fakultet, Ginekološko-akušerska klinika „Narodni front“
  3.       Prof.dr Ljiljana Tasić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  4.       Prof.dr Nataša Bogavac-Stanojević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  5.       Dr sc. Mirjana Rašević, naučni savetnik, Institut društvenih nauka u Beogradu