Odbrana doktorske disertacije (dipl.farm. Kristina Denić)

Obaveštavam Vas da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije dipl.farm. Kristine Denić, pod naslovom:

„Hepatotoksičnost citotoksične kombinovane hemioterapije sa biološkom terapijom ili bez nje kod bolesnika sa metastatskim kolorektalnim karcinomom“

Javna odbrana je zakazana za  petak 28.10.2016. godine u 14,15 časova u amfiteatru 2, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

 

  1.       Prof.dr Nenad Ugrešić, redovni profesor u penziji, predsednik komisije, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2.       Prof.dr Dino Tarabar, vanredni profesor, mentor, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Univerzitet odbrane  u Beogradu
  3.       Prof.dr Miroslav Savić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  4.       Prof.dr Zoran Šegrt, vanredni profesor, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Univerzitet odbrane u Beogradu
  5.       Prof.dr Slobodan Obradović, vanredni profesor, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Univerzitet odbrane u Beogradu