Odbrana doktorske disertacije (dipl.farm. Marija Darkovska Serafimovska)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl.farm. Marija Darkovska Serafimovska, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

Tirofiban kao potencijalni radiofarmaceutik za detekciju tromboembolijskih poremećaja: Animalni model

Javna odbrana je zakazana za četvrtak 27.10.2016. godine u 13,00 časova u svečanoj sali, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

 

  1.       Prof.dr Nenad Ugrešić, redovni profesor u penziji, predsednik komisije, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2.       Prof.dr Emilija Janevik Ivanovska, redovni profesor, mentor, Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet „Goce Delčev“ u Štipu, BJR Makedonija
  3.       Prof.dr Miroslav Savić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet