Odbrana doktorske disertacije (Ana Žugić)

Obaveštavamo stručnu i naučnu javnost da su se stekli svi uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije dipl. farm. Ane Žugić, pod naslovom:

„Ekstrakt talusa Usnea barbata (L.) Weber ex F. H. Wigg., Parmeliaceae u emulzionim nosačima stabilizovanim biorazgradivim emulgatorima: preformulaciona i formulaciona istraživanja“

Javna odbrana je zakazana za  četvrtak 06.10.2016. godine u 10,00 časova u svečanoj sali, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof.dr, Snežana Savić, vanredni profesor, predsednik komisije, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof.dr Gordana Vuleta, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Dr Vanja Tadić, naučni savetnik, Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“, Begrad
  4. Dr Rolf Daniels, redovni profesor, Ebarhard Karls Univerzitet, Tibingen, Nemačka
  5. Dr Ivana Arsić, vanredni profesor, Univerzitet u Nišu-Medicinski fakultet