Odbrana doktorske disertacije (Nevena Ivanović)

Obaveštavamo Vas da će kandidat dipl.farm. Nevena Ivanović, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

„Uticaj oralne primene Lastobacillus rhamnosus LA68 i Lactobacillus plantarum WCFS1 na imunološke i metaboličke parametre u uslovima eksperimentalno indukovane nealkoholne masne jetre“

 

Javna odbrana je zakazana za subotu 01.10.2016. godine u 12 časova u svečanoj sali, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1.       Prof.dr Brižita Đorđević, vanredni profesor, mentor, predsednik komisije, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2.       Dr sc. Rajna Minić, viši naučni saradnik, Institut za virusologiju, vakcine i serume, Torlak, Odsek za naučno-istraživački rad
  3.       Prof.dr Ivan Stanković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  4.       Dr sc. Nataša Golić, naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu-Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo