Odbrana doktorske disertacije (Stana Bekčić)

Obaveštavamo Vas da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije Stane Bekčić, pod naslovom:

„Istraživanje modela integrisanog sistema u lancu snabdevanja vakcinama i razvoj alata za procenu njihove efektivne primene u kliničkoj praksi“

 

Javna odbrana je zakazana za  ponedeljak 26.09.2016. godine u 11,00 časova u svečanoj sali, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1.       Prof.dr, Valentina Marinković ,vanredni profesor, mentor, predsednik komisije, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2.       Prof.dr Ljiljana Tasić, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3.       Prof.dr, Dušanka Krajnović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  4.       Doc.dr Gordana Pejović, docent, Univerzitet u Beogradu-Fakultet organizacionih nauka