Odbrana doktorske disertacije (Jelena Golubović)

Obaveštavamo Vas da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije Jelene Golubović, pod naslovom:

„Primena veštačkih neuronskih mreža u građenju modela za predviđanje retencionog ponašanja i intenziteta odgovora masenog spektrometra u analizi odabranih azola i sartana metodom tečne hromatografije pod visokim pritiskom“

Javna odbrana je zakazana za  petak 30.09.2016. godine u 11,00 časova u amfiteatru br. 2, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

 

  1.       Prof.dr Mira Zečević, redovni profesor, mentor, predsednik komisije, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2.       Doc.dr Ana Protić, docent, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3.       Doc.dr Biljana Otašević, docent, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  4.       Dr sc Marina Radišić, naučni saradnik, Inovacioni centar Tehnološko-melruškog fakulteta Univerziteta u Beogradu