Odbrana doktorske disertacije (Jasmina Ivanišević)

Obaveštavamo stručnu i naučnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije Jasmine Ivanišević, pod naslovom:

 

„Ispitivanje pokazatelja inflamacije, oksidativnog stresa i lipidnog statusa kod pacijenata sa sarkoidozom“

 

Javna odbrana je zakazana za  sredu 28.09.2016. godine u 13,00 časova u amfiteatru br. 3, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1.       Prof.dr Zorana Jelić-Ivanović, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2.       Prof.dr Jelena Kotur-Stevuljević, vanredni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3.       Doc.dr Aleksandra Stefanović, docent, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  4.       Doc.dr Jelena Vekić, docent, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
  5.       Prof.dr Violeta Vučinić-Mihailović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Medicinski fakultet