Odbrana doktorske disertacije (Gordana Dimitrijević)

Obaveštavamo stručnu i naučnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije diplomiranog farmaceuta-medicinskog biohemičara Gordane Dmitrašinović, pod naslovom:

„Uticaj magnezijuma na parametre aktivnosti hipotalamo-hipofizno-nadbubrežne i hipotalamo-hipofizno-gonadne osovine kod ragbista“

Javna odbrana je zakazana za petak 23.09.2016. godine u 12,00 časova u svečanoj sali, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof.dr Svetlana Ignjatović, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof.dr Vesna Pešić, vanredni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Prof.dr Miloš Živković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet
  4. Dr Branimir Radosavljević, docent, Univerzitet u Beogradu-Medicinski fakultet