Odbrana doktorske disertacije (Jovana Kovačević)

Obaveštavamo stručnu i naučnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije dipl. farmaceuta Jovane Kovačević pod naslovom:

„Farmaceutski razvoj gastrorezistentnih peleta primenom koncepta dizajna kvaliteta i tehnika veštačke inteligencije“

Javna odbrana zakazana je za sredu, 22.09.2016. godine u 15,00 časova na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, u Svečanoj sali, pred komisijom u sastavu:

  1. Prof dr Svetlana Ibrić, mentor rada, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
  2. Doc dr Jelena Đuriš, docent, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
  3. Dr sc Tijana Miletić, naučni saradnik, Hemofarm a.d. Vršac
  4. Doc dr Aleksandar Kovačević, Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka
  5. Prof dr Peter Kleinebudde, redovni profesor, Institut za farmaciju i biofarmaciju, Hajnrih Hajne univerzitet u Dizeldorfu, Nemačka