Odbrana doktorske disertacije (Jasmina Bašić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat, dipl. farmaceut, Jasmina Bašić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Ispitivanje korelacije između hemijske strukture, fizičko-hemijskih i retencionih parametara i antimikrobne aktivnosti novosintetisanih derivata propiofenona“

Javna odbrana je zakazana za ponedeljak, 19.09.2016. godine u 11.00 časova u Svečanoj sali Univerziteta u Beogradu-Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Zorica Vujić, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof. dr Marina Milenković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Prof. dr Slavica Stevanović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu Tehnološko-metalurški fakultet