Odbrana doktorske disertacije (Darko Dželajlija)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. hemičar Darko Dželajlija javno braniti magistarsku tezu pod naslovom:

„Faktori rizika za nastanak ateroskleroze kod zdrave školske dece u Vojvodini“

Javna odbrana je zakazana za petak 16.09.2016. godine u 11.00 časova u amfiteatru br. 4 Univerziteta u Beogradu-Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Jelena Kotur-Stevuljević, vanredni profesor , mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof. dr Nataša Bogavac-Stanojević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Prof. dr Slavica Spasić, profesor emeritus, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet