Odbrana doktorske disertacije (Tijana Krnjeta)

Obaveštavamo stručnu i naučnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije dipl. farmaceuta – medicinskog biohemičara Krnjeta Tijane pod naslovom: 

 „Utvrđivanje povezanosti genskog polimorfizma COMT, TNF-α, TNFR1, IL-1α i IL-10 sa rizikom pojave rane preeklampsije i njenih komplikacija

Javna odbrana je zakazana za petak 08.07.2016. godine u 12,00 časova u  Svečanoj sali na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr Svetlana Ignjatović, redovni profesor, mentor, predsednik Komisije, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet,

2. Prof. dr Ljiljana Mirković, vanredni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet,

3. Prof. dr Vesna Spasojević Kalimanovska, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet