Odbrana doktorske disertacije (Marija Jovanović)


Obaveštavamo stručnu i naučnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije dipl. farmaceuta Marije Jovanović pod naslovom:

Identifikacija i kvantifikacija faktora varijabilnosti topiramata kod odraslih pacijenata sa epilepsijom

Javna odbrana je zakazana za ponedeljak 04.07.2016. godine u 14,00 časova u Amfiteatru broj 2 na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Branislava Miljković, mentor rada, predsednik Komisije, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  1. Prof. dr Dragoslav Sokić, mentor rada, redovni profesor, Klinika za neurologiju, Klinički centar Srbije, Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet
  1. Prof. dr Milica Prostran, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet
  1. Prof. dr Iztok Grabnar, vanredni profesor, Univerzitet u Ljubljani - Farmaceutski fakultet, Slovenija
  1. Prof. dr Katarina Vučićević, docent, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet.