Odbrana doktorske disertacije (Radava Martić)

Obaveštavamo stručnu i naučnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije dipl. farmaceuta Radave Martić pod naslovom:

Emulzije ulje u vodi koje podležu brzoj inverziji faza na koži: stabilnost, koloidna struktura i primena kao nosača fotoprotektivnih supstanci

Javna odbrana je zakazana za petak 08.07.2016. godine u 14,00 časova u  Amfiteatru broj 2 na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Jela Milić, mentor rada, predsednik Komisije, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet

    2. Doc. dr Danina Krajišnik, docent, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet

    3. Prof. dr Snežana Savić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet

    4. Prof. dr Gordana Vuleta, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet

    5. Prof. dr Nebojša Cekić, vanredni profesor, Univerzitet u Nišu - Tehnološki fakultet, Leskovac