Odbrana doktorske disertacije (Branka Brzaković)

Obaveštavamo stručnu i naučnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije mr Branke Brzaković pod naslovom: 

 

Farmakokinetička varijabilnost lamotrigina kod dece i adolescenata na kombinovanoj terapiji za lečenje epilepsije

 

Javna odbrana je zakazana za petak 24.06.2016. godine u 11,00 časova u  Amfiteatru broj 3 na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. dr Branislava Miljković, redovni profesor, mentor,  Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
  2. dr Katarina Vučićević - docent, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet              
  3. dr sc. Milica Prostran - redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Medicinski fakultet