Odbrana doktorske disertacije (Mirjana Nacka-Aleksić)

Obaveštavamo stručnu i naučnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije dr medicine Mirjane Nacka - Aleksić pod naslovom:

„POLNE RAZLIKE U PATOGENEZI EKSPERIMENTALNOG AUTOIMUNSKOG ENCEFALOMIJELITISA KOD PACOVA“

Javna odbrana je zakazana za petak 24.06.2016. godine u 10,00 časova u Amfiteatru broj 4 na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Gordana Leposavić (mentor), redovni profesor, predsednik Komisije, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet;
  2. Dr sc. Ivan Pilipović, naučni saradnik, Centar za imunološka istraživanja „Branislav Janković“, Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“;
  3. Prof. dr Zorica Stojić-Vukanić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet