Odbrana doktorske disertacije (dipl. farm. Miron Sopić)

Obaveštavamo stručnu i naučnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije dipl. farmaceuta - medicinskog biohemičara Sopić Mirona pod naslovom:

„ODREĐIVANJE GENSKE EKSPRESIJE ADIPONEKTINSKIH RECEPTORA ADIPOR1 I ADIPOR2 I NIVOA ADIPONEKTINA U KRVI KOD PACIJENTA SA KORONARNOM BOLEŠĆU I PACIJENATA SA HRONIČNOM BUBREŽNOM INSUFICIJENCIJOM“

Javna odbrana je zakazana za utorak 14.06.2016. godine u 11,00 časova u Amfiteatru broj 3 na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  • Prof. dr Zorana Jelić Ivanović, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  • Prof. dr Vesna Spasojević - Kalimanovska, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  • Dr Gordana Joksić, naučni savetnik Instituta za nuklearne nauke "Vinča", Beograd