Zatvaranje 57. Kongresa studenata biomedicinskih nauka sa međunarodnim učešćem.

U periodu od 22. do 26. aprila na Srebrnom jezeru održan je 57. Kongres studenata biomedicinskih nauka sa međunarodnim učešćem. Na Kongresu je učestvovalo više od 750 studenata, među kojima i 49 studenata našeg Fakulteta, koji su predstavili 39 radova. Svi radovi i prezentacije su dobili mnogo pohvala od stručnih komisija, a 7 radova odabrano je za najbolje u svojoj sesiji. Autori nagrađenih radova su: Milica Biserčić i Jovana Jemuović – rad iz oblasti farmakologije, Ivan Borić – rad iz oblasti organske hemije, Jelena Mudrić – rad iz oblasti farmakognozije, Jelena Mitrović – rad iz oblasti analitike lekova, Aleksandra Antić – rad iz oblasti farmaceutske hemije, Ivana Vasiljević i Erna Turković – rad iz oblasti farmaceutske tehnologije i kozmetologije, Branko Subošić i Tamara Janković – rad iz oblasti medicinske biohemije.
Zajedno sa studentima na Kongresu su boravili i prodekan za nastavu, prof. dr Marina Milenković, kao i prof. dr Slavica Ražić, doc. dr Danijela Đukić-Ćosić i dr Marko Krstić, koji su učestvovali kao članovi stručnih komisija na više sesija iz različitih oblasti.