Održan 9. studentski Mini kongres studenata

U periodu od 11. do 14. aprila 2016. godine u organizaciji Centra za naučno-istraživački rad studenata održan je 9. Mini kongres na kome je prezentovano oko 110 radova. Više od 200 studenata predstavilo je rezultate svojih naučno-istraživačkih radova. Studenti će svoje radove prezentovati i na Srebrnom jezeru, gde će se od 22. do 26. aprila održati 57. Kongres studenata biomedicinskih nauka sa internacionalnim učešćem.