Odbrana doktorske disertacije (Aleksandra Buha)

Obaveštavamo stručnu i naučnu javnost da su se stekli svi uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije dipl. farm. Aleksandre Buha, pod naslovom:

"Toksični efekti produžene izloženosti kadmijumu i/ili polihlorovanim bifenilima u pacova".

Javna odbrana doktorske disertacije zakazana je za petak,04.03.2016. godine, sa početkom u 10:00 h u Amfiteatru 2 na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu pred komisijom u sastavu:


1. Prof. dr Vesna Matović, redovni profesor, mentor, predsednik Komisije, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
2. Prof. dr Biljana Antonijević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet,
3. Prof. dr Milena Kataranovski, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Biološki fakultet