Odbrana doktorske disertacije (Veselin Delević)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl.hem. Veselin Delević, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

„Ispitivanje uticaja termičkog tretmana na nastajanje akrilamida u namirnicama sa visokim sadržajem skroba primenom unapređene metode gasne hromatografije“

Javna odbrana je zakazana za petak 25.12.2015. godine u 14,00 časova u svečanoj sali, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  • Prof.dr Ivan Stanković, redovni profesor, mentor, predsednik komisije, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  • Prof.dr Brižita Đorđević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  • Prof.dr Biljana Stojanović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  • Prof.dr Refik Zejnilović, redovni profesor, Univerzitet u Podgorici-Medicinski fakultet, Odsjek za farmaciju