Odbrana doktorske disertacije (Nataša Đorđević-Filijović)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl.farmaceut Nataša Đorđević Filijović, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

„Karakterizacija i procena kritičnih parametara stabilnosti tableta olanzapina i aripiprazola primenom eksperimentalnog dizajna“

Javna odbrana je zakazana za petak 25.12.2015. godine u 14,00 časova u amfiteatru 2, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  • Doc.dr Katarina Nikolić, docent, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  • Prof.dr Danica Agbaba, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  • Dr Milan Antonijević, Principal Lecturer in Pharmaceutical Analysis, Medway Scool of Pharmacy, University of Greenwich, Chatham, United Kingdom
  • Dr Vjera Pejanović, naučni savetnik, Hemofarm A.D. Vršac