Odbrana doktorske disertacije (Marko Kalinić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat magistar farmacije Marko Kalinić, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom: „Simulacije molekularne dinamike i računarsko dizajniranje inhibitora protein lizin metiltransferaze EZH2“.

Javna odbrana je zakazana za četvrtak 17.12.2015. godine u 15,00 časova u amfiteatru 2, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Slavica Erić, vanredni profesor, mentor, predsednik komisije, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof.dr Vladimir Savić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Prof.dr Mire Zloh, redovni profesor, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Hertfordširu, Velika Britanija