Lana Tafi – Edukacija mladih o falsifikovanim lekovima i predstavljanje istoimenog edukativnog stripa

U saradnji ALIMS-a (Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije), AIFA (Italijanska agencija za lekove) i EDQM-a (Evropska direkcija za kvalitet lekova i zdravstvenu zaštitu Saveta Evrope) nastao je edukativni projekat čiji je cilj unapređenje znanja o falsifikovanim lekovima, što je ključno za očuvanje zdravlja i života mladih ljudi.
Kako bi se studentima, tinejdžerima i deci približila ova tema na pristupačan i zanimljiv način, napravljen je edukativan strip „Lana Tafi“ u formi interaktivne igre – priče sa više krajeva.
Stavljena je u fokus farmaceutska struka i istaknut je značaj i neophodnost farmaceuta kao zdravstvenog radnika. Pokazano je da su farmaceuti najdostupniji zdravstveni radnici svim generacijama i da je svima omogućeno nesmetano obraćanje.
Kampanja koja je započela promocijom u SKC-u obuhvatiće sve zainteresovane fakultete i škole na kojima će se održavati tribine namenjene informisanju i podizanju nivoa svesti o falsifikovanim lekovima i deliti primerci stripa.
Tribina počinje izlaganjima docentkinje dr sc. Dušanke Krajnović sa Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Mr farm. Pavla Zelića iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije koji je autor i vođa pojekta.

Poster događaja