Odbrana doktorske disertacije (Đorđe Medarević)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat magistar farmacije Đorđe Medarević, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

„Karakterizacija i optimizacija binarnih i ternarnih čvrstih disperzija i ciklodekstrin-polimer sistema kao nosača u cilju poboljšanja brzine rastvaranja teško rastvorljive lekovite supstance“

Javna odbrana je zakazana za petak 11.12.2015. godine u 12,00 časova u svečanoj sali, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu: 

  1. Prof. dr Svetlana Ibrić, redovni profesor, mentor, predsednik komisije, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Doc.dr Jelena Đuriš, docent, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Prof.dr Kyriakos Kachrimanis, full profesor, Aristotle University, Thessaloniki, Greece