Odbrana doktorske disertacije (Stanislava Petrović)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl.farm.-medicinski biohemičar Stanislava Petrović, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

„Dijagnostički i ekonomski značaj odredjivanja biomarkera akutnog oštećenja bubrega kod dece“

Javna odbrana je zakazana za petak 04.12.2015. godine u 11,00 časova u svečanoj sali,

na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Nataša Bogavac-Stanojević, vanredni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof.dr Jelena Kotur-Stevuljević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Prof.dr Amira Peco-Antić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet