Odbrana doktorske disertacije (Danica Ćujić)

Obaveštavamo stručnu i naučnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije diplomiranog farmaceuta - medicinskog biohemičara Danice Ćujić pod naslovom:

„Uticaj steroidnih hormona i njihovih antagonista na nivoe galektina u ćelijama trofoblasta čoveka in vitro“.

Javna odbrana je zakazana za petak 30.10.2015. godine u 16,15 časova u Amfiteatru br. 4
na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Slavica Spasić, profesor emeritus, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Dr Žanka Bojić - Trbojević, naučni saradnik, mentor, Univerzitet u Beogradu - Institut za primenu nuklearne energije
  3. Dr Ljiljana Vićovac Panić, naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu - Institut za primenu nuklearne energije.