Odbrana doktorske disertacije (Nenad Nikolić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl.farm. Nenad Nikolić, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

Primena koncepta dizajna kvaliteta u identifikaciji, kvalifikaciji i modelovanju kritičnih atributa kvaliteta matriks tableta sa tramadol-hidrohloridom sa modifikovanim oslobađanjem“.

Javna odbrana je zakazana za sredu 30.09.2015. godine u 12,00 časova u amfiteatru br. 4 na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Svetlana Ibrić, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu -  Farmaceutski fakultet
  2. Prof. dr Zorica Đurić, redovni profesor, predsednik Komisije, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Dr Vjera Pejanović, naučni savetnik u penziji, Hemofarm, a.d., Beograd