Odbrana doktorske disertacije (Ana Vemić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl.farm. Ana Vemić, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

Haotropni agensi u analizi odabranih antiparkinsonika primenom tečne hromatografije - modelovanje i karakterizacija sistema“.

Javna odbrana je zakazana za sredu, 30.09.2015. godine u 13,00 časova u amfiteatru br. 2 na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Mirjana Medenica, redovni profesor, predsednik Komisije, Univerzitet u Beogradu -  Farmaceutski fakultet
  2. Prof. dr Andjelija Malenović, vanredni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Prof. dr Miroslav Šober, redovni  profesor, Univerzitet u Sarajevu - Farmaceutski fakultet