Poziv na seminar Erasmus program akademske razmene - dosadašnja iskustva i mogućnosti

Poštovane koleginice i kolege,

Zadovoljstvo mi je da Vas pozovem na seminar koji ima za cilj da studentima i nastavnicima našeg fakulteta približi mogućnosti za akademsku razmenu u okviru programa Erasmus Mundus, Erasmus+, kao i da prikaže iskustva naše studentkinje koja je, u okviru ovog programa, dva semestra studirala u Univerzitetu u Granadi. Seminar će se održati u petak, 25.09.2015. godine u amfiteatru 2, u 13h.

  1. Akademska razmena u okviru Erasmus Mundus i Erasmus+ programa, Pavle Ivetić, Sektor za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju, Univerzitet u Beogradu
  2. Dva semestra studentske razmene u Univerzitetu u Granadi: iskustva i impresije, Nataša Vuković
  3. Mogućnosti za mobilnost koje promoviše Fondacija Tempus, uključujući i CEEPUS program, Miloš Petrović i Sofija Petrović, Fondacija Tempus - Nacionalna CEEPUS kancelarija 
Kako nam je cilj da unapredimo međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju, nadamo se da će se ovom pozivu odazvati što veći broj studenata i nastavnika.