Odbrana doktorske disertacije (Marija Čarapić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl.farm. Marija Čarapić, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

„Razvoj hromatografskih metoda za određivanje sadržaja, stepena čistoće i retencionih karakteristika ziprasidona primenom eksperimentalnog dizajna“

Javna odbrana je zakazana za ponedeljak 07.09.2015. godine u 12,00 časova u amfiteatru br. 3 na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  • Prof. dr Danica Agbaba, redovni profesor, mentor, predsednik komisije, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  • Dr Katarina Nikolić, docent, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  • Dr Bojan Marković, docent, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  • Dr Živoslav Tešić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet