III Kongres Srpskog društva za mitohondrijalnu i slobodno-radikalsku fiziologiju

II Kongres Srpskog društva za mitohondrijalnu i slobodno-radikalsku fiziologiju, sa međunarodnim učešćem  održaće se u periodu 25-26. septembar 2015.g. u Rektoratu Univerziteta u Beogradu.
Tema kongresa je: Redoks medicina: signalizacija reaktivnih jedinjenja, analitičke metode, fito-farmacija i molekularni mehanizmi bolesti.
Ostali detalji o programu i načinu registracije mogu se naći na sajtu Društva: http://ssmfrp.edu.rs/assets/uploads/ssmfrp-conference2015-program.pdf