Odbrana doktorske disertacije (Marija Popović)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farm. Marija Popović, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

Uticaj surfaktanata na protolitičke ravnoteže i izomerizaciju ACE inhibitora“.

Javna odbrana je zakazana za četvrtak 03.09.2015. godine u 13,00 časova u Amfiteatru 3 na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Gordana Popović, redovni profesor, mentor, predsednik Komisije, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof. dr Danica Agbaba, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Doc. dr Katarina Nikolić, docent, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  4. Prof. dr Živoslav Tešić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet
  5. Doc. dr Slavica Filipić, docent, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet